Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lemešany

Farský list na stiahnutie: DECEMBER.pdf

Od 25. novembra až do odvolania, platí zákaz verejných bohoslužieb. Sv. omše vo farnosti budú naďalej slúžené podľa vyhlásených úmyslov, bez účasti verejnosti. Prosíme, aby ste toto nariadenie dodržiavali.

K nedeľnej zbierke na Charitu: Veriaci môžu prispieť počas celého adventného obdobia aj hotovosťou na farskom úrade. V kostole (na výveske) je informačný plagát (s číslom účtu, QR kódom), ktorý bol zaslaný farnostiam, a tiež letáky a poštové poukážky. Plagát s číslom účtu zbierky na charitu je nižšie na tejto stránke.

 
V kostole (na farksom úrade) si môžete opäť zakúpiť vianočné oblátky v cene 1 euro. Ich kúpou podporíte obnovu pútnického areálu v Obišovciach.
 
Dočasne nebudú ani stretnutia pre birmovancov.
 
Snúbenci, ktorí plánujú uzavretie manželstva v budúcom roku, môžu využiť online kurzy, ktoré aktuálne organizuje Arcidiécezne centrum pre rodinu v Košiciach. Viac nájdete na: www.rodinake.sk

 

 

 


 

 

 

 

Z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sú podporené projekty:
I.     Obnova strechy a veže kostola sv. Martina v Lemešanoch
II.    Historicko-architektonický výskum kostola sv. Martina v Lemešanoch
III.    Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomúckeho v Chabžanoch
 
Ministerstvo kultúry SR podporilo projekt:
Reštaurátorský výskum malieb v kostole sv. Martina v Lemešanoch
 
Podporť môžete naše kostoly na č.ú.:
Lemešany: SK52 0900 0000 0050 3172 2068
 
 
 

Chabžany: SK37 0900 0000 0050 3206 7755

Janovík: SK97 0900 0000 0051 2471 7874

Kniha na predaj: FÚ

 

 

Kvalitné hnojivo guáno na predaj: FÚ

 

 

 
 

Víkendové manželské kurzy prípravy na manželstvo aj na:

www.domanzelstva.sk
 
 

 

Záujemcovia o kvalitné hnojivo guáno nech kontaktujú farský úrad.

 

 

 

Kontakt

PaedDr.Peter Lazor PhD., farár RKFÚ
Lemešany 104
08203 Lemešany

ÚRADNÉ HODINY:
UT - PIA: 9:00 - 10:00

t.č. 0948292954
farnostlemesany@gmail.com