Od 1.1. do 24.1.2021 platia nové sprísnené opatrenia, podľa ktorých sú opätovne zakázané verejné bohoslužby. To znamená, že sv. omše budú aj naďalej slávené podľa programu a prijatých úmyslov, avšak bez účasti verejnosti. Kvôli tomu, že úmyslov je veľa, nie je možné ich presúvať na neskoršie termíny. Ďakujem za pochopenie. Výnimku majú pohreby, na ktorých je povolený počet 6 ľudí. 

Všetkých Vás zahŕňam do modlitieb. d. o. Peter

Viac TU.

Na tretiu nedeľu cez rok (24.1.) slávime Nedeľu Božieho Slova. 

K dispozícií je Domáca liturgia prejavenia úcty k Biblii:

 2021 Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii.pdf

Pohreb +Jozefa Kaleju bude v piatok, 22.1.2021 o 13:00 hod. na cintoríne v Chabžanoch.

 

 

 


 

 

 

 

Podporť môžete naše kostoly na č.ú.:
Lemešany: SK52 0900 0000 0050 3172 2068
 

Chabžany: SK37 0900 0000 0050 3206 7755

Janovík: SK97 0900 0000 0051 2471 7874

Kniha na predaj: FÚ

 

 

Kvalitné hnojivo guáno na predaj: FÚ

 

 

 
 

Víkendové manželské kurzy prípravy na manželstvo aj na:

www.domanzelstva.sk
 
 

 

Záujemcovia o kvalitné hnojivo guáno nech kontaktujú farský úrad.

 

 

 

Kontakt

PaedDr.Peter Lazor, PhD., farár RKFÚ
Lemešany 104
08203 Lemešany

ÚRADNÉ HODINY:
UT - PIA: 9:00 - 10:00

t.č. 0948292954
farnostlemesany@gmail.com