Mládež

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE:

Príprava prebieha každú stredu o 18:00 v Lemešanoch, začína detskou omšou a pokračuje prednáškou a diskusiou s deťmi.

BIRMOVKA:

Príprava prebieha každý piatok o 18:00 v Lemešanoch, začína sv. omšou a pokračuje stretkami v skupinkách.

 

Texty piesní na detské omše:

JA BUDEM AKO STROM:

R: /Budem ako strom, sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán. :/

1. A keď príde des, ja neutečiem preč... R.

2. A po čase sucha, ja viem, že príde dážď ... R.

KTO STVORIL:

Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy?
Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš Otec Boh!
Kto stvoril vlniace sa more?.......
Kto stvoril lietajúce vtáky?.......
Kto stvoril dupajúce slony?.......
Kto stvoril pichajúcich ježkov?.....
Kto stvoril teba jeho i mňa?......
Kto stvoril padajúce vločky?......

TOTO JE DEŇ:

Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán
Veseľme sa, veseľme sa, I radujme sa v ňom, I radujme sa v ňom
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme sa, i radujme sa v ňom
Toto je deň, toto je deň, Ktorý dal nám Pán...

TY SI NAJVYŠŠÍ:

/: Ty si najvyšší, Ty si Pán, to čo mám,  Tebe ponúkam. :/

/: Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim. :/

VĎAKA JEŽIŠ:

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň, vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,

vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.

 

Z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sú podporené projekty:
I.     Obnova strechy a veže kostola sv. Martina v Lemešanoch
II.    Historicko-architektonický výskum kostola sv. Martina v Lemešanoch
III.    Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomúckeho v Chabžanoch
 
Ministerstvo kultúry SR podporilo projekt:
Reštaurátorský výskum malieb v kostole sv. Martina v Lemešanoch
 
Podporť môžete naše kostoly na č.ú.:
Lemešany: SK52 0900 0000 0050 3172 2068
 
 
 

Chabžany: SK37 0900 0000 0050 3206 7755

Janovík: SK97 0900 0000 0051 2471 7874

Kniha na predaj: FÚ

 

 

Kvalitné hnojivo guáno na predaj: FÚ

 

 

 
 

Víkendové manželské kurzy prípravy na manželstvo aj na:

www.domanzelstva.sk
 
 

 

Záujemcovia o kvalitné hnojivo guáno nech kontaktujú farský úrad.

 

 

 

Kontakt

PaedDr.Peter Lazor PhD., farár RKFÚ
Lemešany 104
08203 Lemešany

ÚRADNÉ HODINY:
UT - PIA: 9:00 - 10:00

t.č. 0948292954
farnostlemesany@gmail.com