Aktuality

Pozývame vás na opekačku dňa 25.8.2013 o 16.00 na ranči Lemešany.
www.facebook.com/pages/Zbor-CHALEDRO/171497522944402?fref=ts
Dňa 8.12.2012 o 18:00 sa v Lemešanskom kostole budú modliť a spievať mladí. Poďme spoločne prosiť PREBLAHOSLAVENNÚ MÁRIU BOHORODIČKU VŽDY PANNU. Doneste si so sebou knihu: Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.
Pozvývame vás v piatok 7.12.2012 o 18:30 v Lemešanskom kostole na vianočnú skúšku zboru Chaledro. Ďalšia skúška zboru bude v sobotu 15.12.2012 o 16:00.
Pozvývame vás na adoráciu v sobotu 10.11.2012 o 19:00 v Lemešanskom kostole. Chceme si uctiť Eucharistiu. Adorácia sa budte niesť v tonoch chvály, vďaky za to čo nám Boh dáva a ako taká predpríprava na slávenie odpustovej slávnosti. Čo je to adorácia?...
Ak radi spievate, pridajte sa k nám: piatok 2.11.2012 o 19:00 po sv. omši pondelok 5.11.2012 o 19:00 po detskej omši /vo farskom kostole/
23.9.2012 o 14:00 na farskom dvore :) Každí, kto rád spieva, je vítaní.
Podporť môžete naše kostoly na č.ú.:
Lemešany: SK52 0900 0000 0050 3172 2068
 

Chabžany: SK37 0900 0000 0050 3206 7755

Janovík: SK97 0900 0000 0051 2471 7874

 

 

 
 

Víkendové manželské kurzy prípravy na manželstvo aj na:

www.domanzelstva.sk
 
 
Záujemcovia o kvalitné hnojivo guáno nech kontaktujú farský úrad.

 

 

 

 

Kontakt

PaedDr.Peter Lazor, PhD., farár RKFÚ
Lemešany 104
08203 Lemešany

ÚRADNÉ HODINY:
UT - PIA: 9:00 - 10:00

t.č. 0948292954
farnostlemesany@gmail.com